Meet Our Mentors/ Poznaj naszych Mentorów

edycja_10.png

Realizacja naszego programu nie byłaby możliwa gdyby nie Mentorzy, którzy postanowili wziąć w nim udział oraz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

large_agnieszka_bryl_.pngAgnieszka Bryl

Jako pełen pasji analityk biznesowy z ponad 9-letnim doświadczeniem w branży bankowej, posiadam szeroką wiedzę w obszarze aplikacji front-endowych, back-endowych, procesów biznesowych oraz bezpieczeństwa. Wyróżniam się zarówno w pracy zespołowej, jak i jako osoba samodzielna. Moje wyjątkowe umiejętności analityczne sprawiają, że jestem mistrzem rozwiązywania problemów, a moja empatyczna natura skłania mnie do skupienia na ludziach i współpracy. Obecnie pełnię rolę Starszego Inżyniera Rozwiązań w branży motoryzacyjnej, gdzie pracuję nad projektami wspierającymi sprzedaż pojazdów elektrycznych. Jako Wiceprezes ds. Wolontariatu, czerpię ogromną satysfakcję z roli, która pozwala mi nawiązywać kontakt z ludźmi, jednocześnie nadzorując i organizując ich zadania. Prywatnie jestem entuzjastą ogrodnictwa i wielkim miłośnikiem psów.

large_karolina_zmitrowicz.pngKarolina Zmitrowicz

Moja przygoda z IT zaczęła się w 2006 roku. Pracowałam w różnych rolach: jako tester, kierownik testów, analityk biznesowy i systemowy, kierownik projektu, technical writer. Dzięki temu miałam możliwość zdobyć doświadczenie w wielu obszarach i poznać wiele perspektyw. Dziś wykorzystuję te doświadczenia, by rozważać dane zagadnienie wielowymiarowo, co przekłada się na skuteczność proponowanych rozwiązań. 
Stoję na stanowisku, że w biznesie najważniejsi są ludzie. To oni tworzą wizje i produkty, oni wykonują procesy i operacje. Od ich postawy, motywacji i kompetencji zależy sukces biznesu. Dlatego też jakikolwiek zmiana organizacyjna zaczyna od się ludzi. Rozwój ludzi to potencjał rozwoju organizacji. 
Od kilkunastu lat pracuję jako niezależny konsultant IT, trener i doradca w dziedzinie inżynierii wymagań, analizy biznesowej oraz zarządzania jakością, pomagając klientom usprawniać ich operacje i procesy wytwórcze w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. W pracy łączę biznes i IT wykorzystując różnorodne doświadczenia i wiedzę zdobytą w różnych obszarach działalności - od testowania, przez analizę i inżynierię wymagań, po zarządzanie procesami i UX. Świadczę usługi doradcze, szkoleniowe, wspieram organizacje i zespoły w budowaniu kompetencji a kadrę kierowniczą w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. 
Poza pracą zawodową angażuję się w szereg działań non-profit mających na celu doskonalenie metod wytwarzania oprogramowania oraz jestem aktywnym członkiem kilku organizacji działających na rzecz podnoszenia wiedzy i dojrzałości społeczności inżynierii wymagań i QA.
W latach 2011-2013 byłam aktywnym członkiem REQB® Board. Obecnie kontynuuję prace nad standaryzacją inżynierii wymagań w IREB®. Jestem jednym z głównych autorów programu certyfikacji analityków biznesowych IQBBA® (dawniej IBAQB) oraz współautorem programu certyfikacji testów akceptacyjnych ISTQB®.
Od marca 2018 do maja 2020 pełniłam funkcję prezesa Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (SJSI).
Od marca 2018 roku jestem członkiem zarządu IREB® i odpowiadam za realizację strategii organizacji oraz wsparcie rozwoju portfolio produktów.

large_artur_mizera_.pngArtur Mizera

Analityk biznesowy z ponad 13-letnim doświadczeniem w IT. Pracuje nie tylko dla klientów z branż regulowanych jak finanse (bankowość i ubezpieczenia), telekomunikacja czy energetyka, ale wspiera również projekty prowadzone pro bono na rzecz społeczeństwa. Największą radość sprawia mu analiza strategiczna. Stawia ludzi w centrum swojego zainteresowania. Zawsze szuka możliwości do próbowania nowych rzeczy i uczenia się, ale również tworzy bezpieczne środowisko do tego samego dla innych. Członek IIBA od 2014 roku, posiada certyfikaty IIBA CBAP® oraz IIBA AAC. Z wykształcenia elektronik.

large_ewelina_eggert.pngEwelina Eggert

Od przeszło 20 lat pracuję w roli analityka biznesowego. Głównym obszarem mojego zainteresowania są systemy CRM, ale w swoim portfolio zakończonych sukcesem projektów mam również wdrożenia systemów ERP oraz rozwiązania wspierające procesy zarządzania jakością w firmach produkcyjnych.  Pracowałam w różnych branżach - FMGC, sprzedaż, automotive, przemysł ciężki, HLS (healthcare & life science).
Aktualnie zarządzam 60-osobowym zespołem analityków biznesowych i technical writerów, którzy są zaangażowani w projekty w środowisku międzynarodowym. W naszym zespole zorganizowałam szereg inicjatyw związanych z dzieleniem się wiedzą na temat analizy biznesowej i doświadczeniem z projektów. Regularnie organizuję seminaria, podczas których omawiamy zarówno teorię, jak i praktyczne aspekty różnych technik, narzędzi i metodyk wykorzystywanych w pracy projektowej. W ramach Akademii Craftware (płatny, czeromiesięczny staż) wdrożyliśmy w analizę biznesową ponad 20 osób, które postanowiły zmienić ścieżkę kariery i związać się z IT. Program akademii dla analityków budowałam wspólnie z dwoma mentorami, którzy wspierali tę inicjatywę. Cały zespół zorganizowałam tak, by każdy junior miał swojego lidera / mentora, który go wspiera i pomaga rozwiązywać problemy projektowe. Osobiście przez kilka lat byłam zaangażowana w projekty wspólnie z juniorami, dla których byłam mentorem. Dziś to samodzielni, profesjonalni analitycy biznesowi.
Lubię dzielić się doświadczeniem zdobytym w projektach. Analiza biznesowa jest według mnie najciekawszym obszarem w IT, ponieważ to praca z ludźmi, na relacjach, w ciągłym procesie komunikacji. Wymaga umiejętności miękkich, w tym empatii, ale daje też ogromne poczucie wpływu na czyjąś pracę lub wręcz rzeczywistość.

large_magdalena_gawin.pngMagdalena Gawin

W biznesie najważniejsi są ludzie. Dlatego przez wiele lat konsekwentnie inwestowałam w ciągłe podnoszenie swoich kompetencji oraz w rozwój mojego zespołu. Dzięki temu podejściu obecnie pełnię funkcję Dyrektora Zarządzającego w międzynarodowej firmie z branży medycznej. Moje początkowe działania były intuicyjne, jednak obecnie, jako mentorka biznesowa, profesjonalnie wspieram liderów w rozwoju ich kompetencji menedżerskich. Jak powiedział Bob Proctor: "Mentor to ktoś, kto dostrzega w tobie więcej talentów i możliwości, niż sam w sobie widzisz, i pomaga je wydobyć na powierzchnię". Absolwentka Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Warszawskiej oraz Systemów Informacyjnych i Analizy Danych na SGGW. Moja kariera zawodowa od początku związana jest z dystrybucją i wdrażaniem innowacyjnego sprzętu medycznego do szpitali i klinik. W trakcie pracy przeszłam od stanowiska asystenckiego, poprzez specjalistę ds. przetargów i dział obsługi klienta, którego byłam managerem. Obecnie od 2019 roku jestem Dyrektorem Zarządzającym w Meditrade Poland- firmie, która dostarcza najwyższej jakości innowacyjny sprzęt medyczny. Moje główne obszary działań na stanowisku Dyrektora Zarządzającego to rozwijanie kompetencji miękkich liderów, tworzenie strategii biznesowej i planu, budowanie relacji w organizacji i współpracy z klientami, analiza rynku, tworzenie raportów i automatyzowanie procesów, przygotowanie do udziału w przetargach i zamówieniach w sektorze publicznym oraz procedur w sektorze medycznym. Jako mentor ka biznesowy pomagam innym nabyć kompetencje managerskie i rozwijać swoje umiejętności. Współpracuję z początkującymi managerami, osobami planującymi karierę i awans na stanowiska managerskie, a także właścicielami, zarządami i freelancerami pracującymi z biznesem. Oprócz mojej pracy zawodowej, angażuję się również w działalność społeczną. Od 2022 jestem związana z Fundacją Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, gdzie wspieram kobiety w biznesie, pomagając im nabywać umiejętności i rozwijać swoje projekty. Dzielenie się moim doświadczeniem i wiedzą z innymi oraz praca w zespole, którym zarządzam, stanowią dla mnie największą wartość. We wszystkim co robię staram się być inspiracją dla osób, które chcą osiągać sukcesy w biznesie, rozwijać swoje umiejętności i działać dla dobra społeczeństwa. W mojej codziennej pracy zarówno jako mentor biznesowy, jak i menedżer zespołu, zależy mi na budowaniu relacji z drugim człowiekiem, aby na podstawie znajomości ich celów, móc pomóc im w osiągnięciu tych celów.

large_magdalena_lenczuk_.pngMagdalena  Leńczuk

Ma ponad 15 lat doświadczenia jako analityk biznesowy i leaderka zespołów w IT i Biznesie, co pozwoliło jej zgromadzić solidne umiejętności w obszarach efektywnej komunikacji, identyfikowaniu potrzeb i oczekiwań klientów, określaniu celów, budowania i egzekwowania planów projektowych oraz podejmowania decyzji. Jako analityk tłumaczy potrzeby biznesu na rozwiązania. Pomaga się porozumieć. Prowadzi do optymalnego rozwiązania zachowując przy tym dobre relacje. Jest akredytowanym coachem ICF na poziomie ACC (Associate Certified Coach). Coachingiem zajmuje się od 2018 roku pracując jako coach wewnętrzny w Citigroup. Zainicjowała tam, utworzyła i aktywnie prowadzi praktykę coachingową. Jako leaderka praktyki coachingowej skupia wokół siebie innych coachów wewnętrznych pracując zgodnie ze standardami i etyką International Coach Federation. Jest autorką programów coachigowo – rozwojowych dedykowanych m.in. takim tematom jak leadership, visibility, personal development, career paths. Od 5 lat również prowadzi własną praktykę coachingową. W pracy z klientami skupia się głównie na coachingu kariery i satysfakcji zawodowej towarzysząc im w poszerzaniu świadomości własnych zasobów, umiejętności i posiadanych kompetencji. Towarzyszy w zmianie zawodowej, która prowadzi do rozwoju kariery zgodnej z wyznawanymi wartościami, naturalnymi predyspozycjami i osobowością swoich klientów. Wspiera w łączeniu życia zawodowego i osobistego zachowując przy tym równowagę i dobrostan. Biegle posługuje się językiem angielskim pracując w tym języku na co dzień z klientami międzynarodowymi.

large_mateusz_oklejewicz.png Mateusz Oklejewicz

Mateusz to IT Delivery Manager oraz Analityk Biznesowy z ponad 10-letnim praktycznym doświadczeniem w pracy nad różnymi projektami na całym świecie, w tym w sektorach finansowym, handlu detalicznym, oprogramowania oraz telekomunikacji i badaniach i rozwoju. Posiada stopień naukowy z dziedziny technologii, MBA oraz certyfikat z zakresu finansów i ryzyka. Mateusz charakteryzuje się elastycznym umysłem oraz gotowością do dostosowywania się w dynamicznym środowisku, z naciskiem na analizę strategiczną. Zawsze chętnie dzieli się swoją wiedzą i udziela wsparcia.

large_monika_perendyk_.png Monika Perendyk

Od 17 lat pracuję jako Inżynier wymagań (analityk biznesowo-systemowy) po stronie IT i wspieram organizacje po stronie biznesu w precyzowaniu swoich oczekiwań względem rozwiązań IT. Zajmuję się budowaniem kompetencji analitycznych w zespołach wytwarzających oprogramowanie oraz wsparciem zespołów w stosowaniu technik oraz narzędzi ułatwiających tworzenie produktów, które są odpowiedzią na problemy Klienta. Od kilku lat jestem wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, a od 2022 roku jestem odpowiedzialna za merytorykę programową kierunku: Inżynieria procesów biznesowych na Wydziale Elektrycznym PW.

large_radek_grebski_.png Radek Grębski

Analiza Biznesowa jest moją pracą i pasją. Doświadczenie zdobyłem pracując jako Analityk Biznesowy oraz Product Owner. Jestem praktykiem. Na co dzień współpracuje z zespołami IT. Realizowałem projekty w organizacjach o różnej wielkości, od małych start-upów po międzynarodowe korporacje. Należę do International Institute of Business Analysis (IIBA). W swojej pracy kieruję się powszechnie uznawanymi standardami opisanymi w BABOK (Business Analysis Body of Knowledge). Posiadam certyfikaty CBAP (Certified Business Analysis Professional), CCBA (Certificate of Capability in Business Analysis). IIBA-AAC (Agile Analysis Certification) oraz IIBA-CPOA (Certificate in Product Ownership Analysis) wydane przez IIBA (International Institute of Business Analysis) oraz PSM (Professional Scrum Master) i PSPO (Professional Scrum Product Owner) wydane przez Scrum.org. Jako Analityk Biznesowy staram się ciągle dokształcać i zwiększać swoją wiedzę, a także dzielić się zdobytym doświadczeniem i przemyśleniami. Współpracuję z wieloma firmami i instytucjami w celu prowadzenia szkoleń i warsztatów dotyczących Analizy biznesowej.

large_juliusz_stefankiewicz.png Juliusz Stefankiewicz

Juliusz ma ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w analizie biznesowej i systemowej, głównie w bankowości. Obecnie pracuje w warszawskim biurze Banku Standard Chartered, gdzie pełni rolę kierownika międzynarodowego zespołu analityków biznesowych w programie transformacji Cyber Defence and Operations Technology. Jako manager skupia się na wspieraniu analityków w pracy projektowej, a także szerzeniu wiedzy i podnoszeniu świadomości i kompetencji analitycznych w organizacji. Przed dołączeniem do Standard Chartered Juliusz pracował w takich organizacjach jak Bank Millennium, czy Credit Suisse. Z powodzeniem brał udział w licznych międzynarodowych projektach obejmujących wprowadzanie nowych oraz usprawnianie istniejących rozwiązań technologicznych w obszarach kredytów, płatności, raportowania i CRM. Juliusz łączy wiedzę techniczną i biznesową od czasu ukończenia Informatyki na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych oraz Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Po pracy spędza czas z żoną i dwójką dzieci, a w wolnych chwilach jeździ na rowerze.

large_sebastian_sawicki.png Sebastian Sawicki
 

Sebastian to doświadczony Analityk IT od dwóch lat w Asseco zajmujący się głównie projektowaniem rozwiązań i tworzeniem modeli analitycznych na potrzeby ZUS.
Jeszcze przed podjęciem tej pracy, prowadził warsztaty oraz szkolenia wewnętrzne dotyczące modelowania UML i zwinnego zarządzania. Posiada certyfikaty PSPO, GCP-E6, ITIL® oraz AgilePM®, które potwierdzają jego umiejętności w zakresie zarządzania projektami i procesami. Jako mentor ma bogate doświadczenie w inicjatywach startupowych i rozwoju produktów.
Pracując w poprzednich korporacjach, miał okazję zarządzać zespołami i inicjować innowacyjne rozwiązania, w tym narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Jego obszarem specjalizacji są modelowanie UML, zwinne zarządzanie oraz audyt procesów IT w placówkach medycznych. Dość swobodnie komunikuje się po niemiecku (dzięki wieloletniej bezpośredniej współpracy z klientami z Niemiec), bezproblemowo po angielsku (dzięki kontaktom z większością pozostałych ;) ).
Ukończył Politechnikę Wrocławską jako magister inżynier informatyki. Posiada studia podyplomowe z Zarządzania Wymaganiami i Analizy Biznesowej oraz Coachingu w Biznesie, a także MBA (Master of Business Administration) uzyskane w programie łączonym Uczelni Łazarskiego oraz Uczelni ASBiRO na kierunku przeznaczonym dla przedsiębiorców.
Sebastian jest dość istotnie zainteresowany sektorem medycznym i właśnie dlatego rozpoczyna teraz studia MPH (Master of Public Health) by pogłębić swą wiedzę na temat zdrowia publicznego.
Jako mentor, Sebastian da Tobie zupełnie inną perspektywę... dość szeroki pogląd i dużo raczej niestandardowych pomysłów.

large_anna_olesinska.png Anna Olesińska 

Jestem analitykiem biznesowo-systemowym z ponad 10 letnim doświadczeniem w IT. Z wykształcenia matematyczka, ukończyłam również studia o kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Swoją karierę w branży IT rozpoczęłam od stanowiska testera kończąc na stanowisku lead analityka. Ciągle poszukuję nowych możliwości rozwoju czy to warsztatu analitycznego czy umiejętności miękkich. W życiu prywatnym trenuję swojego kota i przygotowuję się do nowego celu jakim jest ukończenie maratonu.

large_piotr_suminski.png Piotr Sumiński
 

O coachingu za Molierem ze zdziwieniem powtarzam słowa: "Więc ja już 40 przeszło lat mówię prozą, nie mając o tym najmniejszego pojęcia!

Sądzę, że do mentoringu upoważniają mnie:
> 15 lat w biznesie korporacyjnym.
> 2 lata konsultingu korporacyjnego i szkoleń sprzedażowych.
>12 lat budowania prywatnego przedsiębiorstwa .

Obszary w których mogę być użyteczny to: budowanie i zarządzanie międzynarodowymi zespołami sprzedaży, organizacja i rekrutacja pracowników do IKAM, tworzenie systemów ocen pracowniczych dla potrzeb organizacji i zespołów, określanie roli managera i lidera w organizacji, planowaniu ścieżki kariery, zmianie pracy, podnoszeniu efektywności, odnalezieniu się po awansie, odkrywaniu zasobów i potencjału jednostki i organizacji oraz w podnoszeniu efektywności, zarządzaniu przez wartości w organizacji, w sztuce negocjacji, w konsultingu, w zarządzaniu zmianą w organizacji i na poziomie liderów i managerów, określeniu celu, planowaniu, motywowaniu i odkrywaniu zasobów wewnętrznych.

W obszarze transformacyjnym pomagam we wdrażaniu rozwojowego stylu zarządzania w organizacji (coaching i mentoring), w transformacji osobistej, wykorzystując dostępną wiedzę z neuro-nauki, dając narzędzia do radzenia sobie ze stresem, sytuacjami kryzysowymi, pomagając wzmocnić samoświadomość ciała, procesów wewnętrznych, pomagając przejść przez stany wypalenia zawodowego, życiowego, kryzysu wieku średniego.

 

large_mateusz_golebiewski.png Mateusz Gołębiewski
 

Jestem doświadczonym analitykiem biznesowym IT oraz Product Ownerem (posiadam certyfikat CSPO) z ponad 10-letnim doświadczeniem. Pracowałem w branży fintech, usługach finansowych i obszarze opieki zdrowotnej. Jestem dumny z dużej liczby ukończonych projektów, w których pełniłem różne role (w tym kierownik testów, kierownik projektu, właściciel produktu itp.). Posiadam silne umiejętności analityczne i techniczne. Jestem dobrym członkiem zespołu i zawsze szukam nietypowych sposobów rozwiązywania problemów.

Bardzo się cieszę, że będę mentorem i podzielę się moim cennym doświadczeniem z innymi.

large_malgorzata_wlodarska.png Małgorzata Włodarska
 

Moje życie zawodowe od samego początku powiązane jest z doskonaleniem procesów i tworzeniem wartości dodanej w zakresie analizy danych i analizy biznesowej. Ukończyłam Wydział Zarządzania na kierunku “Informatyka w Logistyce”, gdzie zdobyłam fundamenty wiedzy z zakresu m.in. analizy procesów, baz danych, narzędzi Business Inteligence, które w rozwijałam uczestnicząc w przedsięwzięciach takich jak: koncentracja rynku LPG w Polsce gdzie odpowiadałam za optymalizację dostaw dla Klientów B2B (rok 2013/2014) wdrożenie EDI dla obsługi dostaw LPG na potrzeby sieci LOTOS (ok. 360 stacji) (rok 2013/2014) wprowadzenie piwa 5-dniowego na rynek Polski gdzie kluczowe było zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw (2015) wdrożenie systemów pomiarowych dla wózków widłowych w celu optymalizacji kosztów dla takich podmiotów jak: Jysk, Kronospan niezbilansowanie w GK Enea - byłam kluczowym członkiem zespołu działającego w ramach Centrum Usług Wspólnych, który powstał w ramach zaleceń poaudytowych - w skutek przeprowadzonych działań w okresie 20 miesięcy ograniczono niezbilansowanie w Spółce o 99,61% oraz usprawniono procesy kompletności, terminowości oraz jakości rozliczeń Departamentu Obsługi Klienta z 74% do 98%, ponadto prowadziłam na zlecenie Zarządu Spółki działania z zakresu fraudów oraz anomii pracowniczej. stworzenie systemów analitycznych dla pierwszego bezobsługowego sklepu w Polsce oraz procesów operacyjnych i finansowych dla Spółki - w wyniku czego Spółka pozyskała ponad 16 mln finansowania stworzenie procesów biznesowych i systemów analitycznych dla platformy handlowej na rynku e-commerce notowanej na New Connect - efektem czego był wzrost obrotu z 8 mln w 2020 roku do 33 mln w roku 2021, a rok 2022 zakończyła na poziomie +/- ok. 55 mln (dane w oparciu o wyniki finansowe i znane mi stawki prowizji) wykreowanie wizji produktu wykorzystującego analizę danych i sztuczną inteligencję do predykcji sprzedaży na rynku e-commerce - w ramach przeprowadzonych działań pozyskałam dofinansowanie w ramach projketu BrigeAlfa na 1 mln zł. Aktualnie jestem Dyrektorem Operacyjnym w Softwarehouse gdzie realizuje zadania w obszarze doskonalenia procesów i finansów mając na celu wdrożenie idei data driven culture oraz stworzenia wraz z właścicielami własnego produktu dla spółki. Podsumowując jestem osobą ambitną, zaangażowaną i sumienną, która doskonale radzi sobie z pracą pod presją czasu dążąc do realizacji określonych zadań. Moim zawodowym celem jest nieustanny rozwój, dlatego chętnie uczestniczę w projektach skierowanych na wdrażanie nowych rozwiązań dla przedsiębiorstw i dostarczanie wartości dodanej w obszarach analizy i controllingu (zarówno procesowego jak i kosztowego). Dodatkowo posiadam zaawansowane umiejętności korzystania z pakietu MS Office, w tym Excel, MS Project i Access, SQL, a także średniozaawansowane umiejętności z iGrafx, VBA, Power BI, Tableu, Qlik, Google Data Studio, Jira i Confluence.
 

large_alicja_swiderska.png Alicja Świderska

Od 2022 jestem certyfikowanym coachem. Przepracowałam ponad 100 h sesji coachingowych z klientami indywidualnymi. Od 2022 weszłam także głębiej w mentoring. W czerwcu 2023 zakończyłam dłuższy proces mentoringowy, jako mentor w ramach Programu Mentoringowego SGH. Na co dzień pracuję w małej firmie inżynierskiej, w której zajmuję się marketingiem, rozwojem biznesu i rozliczaniem dotacji oraz prowadzeniu projektów B+R od strony formalnej i organizacyjnej. Angażuje się w działania NGO w celu wspierania osób i wykorzystywania swoich zasobów.

large_tomasz_kuks.png Tomasz Kuks
 

Jestem pasjonatem analizy biznesowej w formie zarządzania produktem. Jestem doświadczonym liderem ludzi, niedawno kierowałem zespołem 22 Kierowników Technicznych Produktów. Równie ważne jest to, że ukończyłem studia techniczne na Uniwersytecie AGH i mam techniczne doświadczenie jako inżynier oprogramowania i inżynier systemowy.
Moja praca jako Analityk Biznesowy i Kierownik Produktu skupia się na zbieraniu wymagań od klientów zewnętrznych i wewnętrznych, szacowaniu wielkości projektów, odkrywaniu, projektowaniu, tworzeniu historii użytkowania do rozwoju, uczestnictwie i kierowaniu procesami dostarczania.
Moja praca jako Kierownik Technicznych Kierowników Produktów koncentrowała się na wielu rzeczach. Przede wszystkim chodziło mi o zbliżenie zawodu do percepcji wszystkich członków zespołu. Zachęcałem ich do rozwijania swoich umiejętności, wypróbowywania i praktykowania standardowych podejść branżowych.
Moje obszary produktowe to FMCG, finanse (kredyty), podróże i personalizacja.

large_ewa_kruss-knap.png Ewa Kruss - Knap
 

Jestem managerem w międzynarodowej organizacji, mam długoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, kierowaniu projektami, zarządzaniu zmianą i koordynowaniu wdrożeń. Wywodzę się z obszarów finansów, którymi nadal zarządzam, moim konikiem jest szeroko rozumiany controlling, natomiast od paru lat rozwijam się także w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i budowania ścieżek kariery. Jako coach towarzyszę ludziom w zmianie, a jako mentor wspieram i pomagam rozwijać skrzydła.

 

large_jakub_srebro.png Jakub Srebro
 

Jestem Analitykiem Biznesowym w IT, posiadającym umiejętności w osiąganiu efektywności operacyjnej i zwiększaniu przychodów w branży finansowej. Jestem odpowiedzialny za doskonalenie procesów biznesowych, analizę danych i gromadzenie wymagań.

Cenię sobie umiejętność planowania, zarządzania zadaniami i wdrażania. Motywuje mnie poszukiwanie nowych wyzwań i sposobów rozwoju. Uważam, że przeszkody są nieodłącznymi elementami postępu - wystarczy tylko zidentyfikować nowe możliwości, które one niosą ze sobą i wykorzystać je do osiągnięcia celów.

large_jakub_bartczak.png Jakub Bartczak

Nazywam się Jakub i pracuję jako analityk biznesowy od około dziesięciu lat. W ciągu ostatnich trzech lat wspieram młodych stażystów z dziedziny analizy biznesowej w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia poprzez różne programy mentorskie. Jestem entuzjastą metodyk Agile do realizacji projektów. W moim dorobku mam już około 20 projektów w branżach takich jak opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze, bankowość i e-commerce. W mojej codziennej pracy swobodnie łączę obowiązki analityka biznesowego i właściciela produktu. Skupiam się na praktycznym aspekcie mojego zawodu. Aby udokumentować moją wiedzę i doświadczenie, uzyskałem certyfikaty takie jak PSPO I, PSPO II i CPOA.

large_dominika_przybysz.png Dominika Przybysz

 

Program Manager | IT BA Team Lead | Lean Six Sigma Green Belt

large_marek_janigacz.png Marek Janigacz

Jestem doświadczonym doradcą organizacyjnym, certyfikowanym trenerem biznesu i projektantem gier i symulacji biznesowych, a także współautorem książki: "Game thinking w praktyce. Czego mogą nas nauczyć projektanci gier?” Na początku swojej kariery zawodowej byłem koordynatorem projektów badawczych prowadzonych dla podmiotów sektora bankowego, energetycznego i samochodowego. W toku dalszej kariery koordynowałem działania wdrożeniowe w ramach projektów realizowanych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Odpowiadałem w nich za wdrożenie kilkuset usprawnień procesowych, obsługowych, organizacyjnych i kadrowych w kilkunastu instytucjach publicznych m.in. Ministerstwie Skarbu Państwa czy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Byłem jednym z redaktorów i głównym analitykiem Ogólnopolskich Badań Zarządzania Zmianą (2016 i 2017). Zarządzanie zmianą organizacyjną to moja specjalizacja trenerska. Od 2012 r. jestem związany z branżą projektowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Współtworzyłem kilkadziesiąt gier symulacyjnych i szkoleniowych (zarówno komputerowych, planszowych czy konstrukcyjnych) z wielu obszarów tematycznych np. zarządzania zmianą, kierowania projektami, design thinking czy komunikacji w zespołach wielokulturowych, w których wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Swoje doświadczenie wykorzystuję, jako trener, prowadząc szkolenia biznesowe. W ciągu ostatnich 12 lat prowadziłem warsztaty dla wszystkich typów organizacji (MŚP, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych czy dużych korporacji), również w środowisku międzynarodowym (szkolenia prowadzone w języku angielskim), a także zdalnym. Mam na koncie ponad 5000 godzin pracy, jako konsultant i trener.

large_grzegorz_gebczynski.png Grzegorz Gębczyński

Nazywam się Grzegorz Gębczyński i jestem analitykiem biznesowo-systemowym z 7 letnim doświadczeniem w branży technologicznej, w tym IT. Moje serce jest podzielone pomiędzy inżynierski świat nowych technologii a świat ekonomii i biznesu. I oba te światy żyją w nim ze sobą bardzo dobrze. Od wielu lat z dużą ciekawością obserwuję system edukacji w krajach zachodnich, polegający na samodzielnym (a co za tym idzie - mocno zindywidualizowanym) zdobywaniu wiedzy, w oparciu jednak o opiekę, doświadczenie i zaangażowanie drugiej osoby, z większym doświadczeniem i innym spojrzeniem na świat. Jestem zwolennikiem tego, żeby powyższe podejście stosować nie tylko w edukacji szkolnej i akademickiej, ale również w biznesie. W związku z tym, w ostatnich latach działałem w ramach różnych, mniej formalnych aktywności mentoringowych - najpierw jako mentee, a następnie już jako mentor, dzieląc się wiedzą i poznając inne perspektywy postrzegania analitycznego świata. Od 1,5 roku jestem "oficjalnie" mentorem w mojej organizacji i współpracuję z mniej doświadczonymi analitykami w ramach bardziej sformalizowanych relacji mentoringowych (z marginesem na dostosowanie procesu do konkretnej osoby). Pełnię również dwie inne role: jestem trenerem szkolącym z zakresu modelowania systemów informatycznych i efektywnego przyswajania wiedzy, a także BA Leadem w zespole 5 analityków.

large_ewelina_modzelewska_0.png Ewelina Modzelewska

Jestem Starszy Analityk Biznesowo - Systemowy z siedmioletnim doświadczeniem w braży z rynku polskiego i zagranicznego. Doświadczenie zdobyłam w sektorze publicznym i prywatnym z obszaru farmaceutycznego, gazowo-energetycznego, ecommerce. W swojej pracy oprócz zbierania i analizowania wymagań pomagam w planowaniu i opracowaniu strategii rozwoju produktu. Posiadam certyfikaty takie jak: SPOC Agile BA, Agile PM, CPRE. W swojej pracy kieruję się budowaniem relacji, proaktywnością, samorozwojem oraz innowacyjnością. Prywatnie pasjonatka sportów walki i miłośniczka książek.

large_katarzyna_krupinska_-_obel.png Katarzyna Krupińska - Obel 

Mentor, Trener, Konsultant, Coach. Menadżer z doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoosobowym zespołem. Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademi Biznesu Grupy SET®, Szkoły Coachów Akademii SET® oraz Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego. Posiada doświadczenie w zakresie rozwoju kompetencji menadżerskich, coachingowych (coaching menadżerski, executive coaching, newly assigned leader coaching), trenerskich oraz sprzedażowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich oraz podnoszenia efektywności zarządzania podległym zespołem. Prowadzi coaching zespołowy i grupowy a także warsztaty budowania zespołu.  Duża wiedza i doświadczenie w pracy z menadżerami umożliwia jej skuteczne rozwijanie umiejętności biznesowych menadżerów. Ponad 9000 godzin pracy na sali szkoleniowej w tym ponad 2500 godzin z menadżerami. Jako Coach ma za sobą ponad 4000 godzin pracy indywidualne, grupowej oraz zespołowej.

 
large_katarzyna_antosiewicz.png Katarzyna Antosiewicz
 

Mentorka biznesu – edukacja biznesowa, wsparcie na etapie budowania biznesu, Menedżerka programów rozwojowych Trenerka kompetencji menedżerskich (przywództwo, zarzadzanie czasem, budowanie efektywnych zespołów, zarzadzanie pracownikami, train to trainer) Menedżerka inkubacji startupów w platformach startowych w Polsce Wschodniej
Menedżerka projektów wdrożeniowych Ekspertka w zakresie pozyskiwania środków UE i zarządzania projektami

large_agnieszka_balcerzak_0.pngAgnieszka Balcerzak

large_pawel_sidorowicz.png Paweł Sidorowicz

Paweł Sidorowicz posiada dziesięć lat doświadczenia w analizie biznesowej w projektach farmaceutycznych, bankowych, car audio i life science. Paweł uzyskał również certyfikaty CBAP, SPOC i CPOA. Jest certyfikowanym menedżerem EY Academy of Business. Szkolenie i mentoring postrzega jako misję, którą powinien realizować każdy doświadczony specjalista IT.

large_marzena_stoklosa_0.png Marzena Stokłosa

Od ponad 20 lat pomagam ludziom i organizacjom w zmianie osobistej i biznesowej. Uważam, że kluczem do skutecznego działania jest zawsze świadomość własnych potrzeb i motywacji. Dlatego moją największą pasją jest pomoc w odkrywaniu potencjału w procesie mentoringowym. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z otwartością – bo to właśnie otwartość jest gwarancją rozwoju i wzrostu. Bogate doświadczenia zawodowe z kilku obszarów pozwalają mi spojrzeć na ludzi i procesy z wielu perspektyw tak, by znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie.
Jestem menadżerką z kilkunastoletnim doświadczeniem, główną księgową, audytorką z certyfikatem Ministerstwa Finansów, trenerką i egzaminatorką VCC w obszarach: finansowym, HR, lean office i menadżerskim.
Od wielu lat zarządzam w firmie o złożonej strukturze organizacyjnej zatrudniającej ponad 1300 osób. Posiadam umiejętność tworzenia wartości dla klienta oraz mapowania strumienia wartości dla złożonych struktur organizacyjnych. Mentoring to najskuteczniejsza ścieżka rozwoju – dla osób i organizacji. Jako mentorka i współautorka książek poświęconych mentoringowi prowadzę indywidualne sesje mentorskie i programy mentoringowe. Jestem współautorką książki edukacyjnej „Mentoring – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego” oraz „My name is Woman…Bizneswoman, czyli 73 kobiece opowieści o życiowych doświadczeniach kształtujących nasze biznesowe decyzje”. Współprowadzę Szkołę Mentorów w międzynarodowym standardzie VCC. Realizuję programy mentoringowe:„ Wzrastaj w siłę” oraz „Jesteś wystarczająca”.

large_maja_lose_0.png Maja Lose

Od 18 lat jestem trenerką biznesu, konsultantką i coachem. W pracy z lider(k)ami i ich zespołami wykorzystuję moje 10-letnie doświadczenie managerskie. W swojej karierze zawodowej wsparłam ponad 7 000 osób w takich obszarach jak rozwój osobisty, zarządzanie zespołem, budowanie kultury zaufania i feedbacku. Podczas konsultacji i coachingu pracuję nad mocnymi stronami Klientek i Klientów, między innymi wykorzystując talenty Gallupa.

large_piotr_dobrowolski.png Piotr Dobrowolski

Przygodę w branży IT rozpocząłem pond 14 lat temu. Zaczynałem jako tester manualny. Z czasem podejmowałem coraz więcej zadań z obszaru analizy. W pracy analityka systemowo-biznesowego lubię ciągłe wychodzenie poza strefę komfortu oraz poznawanie prawdy ukrytej w wymaganiach. Na co dzień cieszą mnie rowerowe wojaże oraz spacery z psem.

large_magdalena_mikolajewska.png Magdalena Mikołajewska

Zawodowo wydobywam z ludzi UKRYTE POTENCJAŁY, pomagam je rozwijać i wykorzystywać do realizacji ambitnych celów. Jestem certyfikowanym Coachem, Mentorem, Trenerką Mentalną, szkoleniowcem. Osobą pełną energii i entuzjazmu do życia. Lubię wyzwania i dążę do realizacji swoich marzeń i ambitnych celów. Do czego też zachęcam moich Klientów. W swojej praktyce mentoringowej skupiam się na pomaganiu Mentee w odkryciu ich WEWNĘTRZNEJ MOCY i siły do działania, we wprowadzaniu zmian w ich życiu i dążeniu do spełnienia. W mojej pracy skupiam się na rozwijaniu kompetencji miękkich, takich jak zarządzanie emocjami, asertywność, komunikacja, współdziałanie i współpraca, zarządzanie czasem i finansami oraz wiele innych. Pomagam Mentee odkryć ich TALENTY i PASJE, a następnie wykorzystywać je do realizacji CELÓW. Wierzę, że każdy z nas posiada ukryty niesamowity potencjał i że można go wydobyć, jeśli tylko będzie się odpowiednio wspieranym i zmotywowanym. Moim celem jest pomaganie ludziom w rozwijaniu tego potencjału, a także w dążeniu do osiągnięcia celów i SPEŁNIENIA w życiu zawodowym i prywatnym.

large_pawel_cyzman.png Paweł Cyzman

Analityk z misją usprawniania działalności firm poprzez automatyzację procesów biznesowych i wykorzystanie technologii low-code. Ekspert we wdrażaniu oprogramowania i modelowaniu rozwiązań w notacji BPMN i UML.

large_anna_smolec.png Anna Smolec

10 lat w branży IT, w różnych rolach: wdrożeniowca, analityka biznesowo - systemowego a obecnie project managera. Zawsze na pierwszej linii frontu, w bezpośrednim kontakcie z klientem zewnętrznym. W codziennej pracy zajmuje się dostarczaniem rozwiązań szytych na miarę w obszarze systemów lojalnościowych. Od 2021 Certified Business Analysis Professional™ oraz IIBA member.

large_pawel_drazyk.png Paweł Drążyk

Od dwóch i pół roku skutecznie pełnię funkcję kierownika 10-osobowego zespołu Product Owner Proxy/Analityków Biznesowo-Systemowych w firmie DPD Group IT Solutions Poland. Przedtem przez ponad 12 lat pracowałem jako analityk, skupiając się głównie na obszarze systemowym/IT w różnych branżach. Jestem przekonany, że jako Analitycy mamy kluczową rolę do odegrania w organizacjach - bycie katalizatorem zmian.

large_katarzyna_boganiuk.png Katarzyna Boganiuk

Jestem mentorem dla analityków biznesowych w branży IT z kilkuletnim doświadczeniem. Przez pewien czas pracowałem jako L2 Administrator i koordynator w firmie IBM. Obecnie pełnię rolę Transformation Managera w dziale R&D w Nokii. Jako Local Product Owner byłem zaangażowany w tworzenie szkoleń i prowadzenie Guildii dla LPO. Aktualnie jestem mentorem dla dwóch osób w firmie i staram się doskonalić swoje umiejętności w tej roli.

large_michal_tyburski.png Michał Tyburski

Samouk i człowiek ciekawski. Korzystający z prawa "fake it till you make it", oczywiście w podejściu zdrowym i etycznym. Od zawsze lubię pomagać, czuć się potrzebny, mieć możliwość zaangażowania i dania czegoś od siebie. Karierę zawodową rozpocząłem jeszcze na studiach od letnich praktyk w trakcie których została zaoferowana mi praca na zlecenie, a po ukończeniu szkoły zostałem na nieco dłużej. W swojej wczesnej karierze zajmowałem się pracą związaną z optymalizacją procesów biurowych, produkcyjnych, magazynowych, administrowałem i pomagałem rozwijać systemy informatyczne, tworzyłem rozwiązania i robiłem wszystko, żeby z jednej strony ułatwić ludziom życie, umożliwiając przy tym wytwarzanie wartości dla organizacji w zgodzie z jej celami. W swojej karierze pracowałem zarówno po stronie biznesu jako klient wewnętrzny i zewnętrzny. Byłem w IT i tworzyłem dla klientów wewnętrznych. A obecnie mam przyjemność pracować również z klientami zewnętrznymi w roli Analityka, a nierzadko również Architekta. Na tzw. drugą nogę rozwijam się w zakresie wytwarzania produktów i obecnie mam również przyjemność pracować jako Product Manager w niewielkim startupie (getvision.pl). Prywatnie kocham sport, ćwiczę i uprawiam "go" odkąd pamiętam. Obecnie poznaję praktyki wschodnich sztuk walk, takich jak Wing Chuin czy Tai Chi. Mam psa i obecnie już długie włosy, czego nie widać na zdjęciu bo niestety jest nieco nieaktualne (w przypadku gdybym się zakwalifikował zrobię coś nowego).

large_agnieszka_dobosz.png Agnieszka Dobosz

Jestem doświadczonym mentorem biznesowym i coachem z 25-letnim doświadczeniem na kluczowych stanowiskach związanych z finansami i zarządzaniem. Posiadam udokumentowane sukcesy w opracowywaniu strategii finansowych, pozyskiwaniu finansowania ze źródeł publicznych i przekształcaniu firm, co przyczyniło się do ich profesjonalizacji i wzrostu na rynku. Moje umiejętności obejmują optymalizację kosztów i podatków, przeprowadzanie audytów oraz zarządzanie finansami i organizacją. Jestem również aktywnym członkiem różnych organizacji biznesowych, co umożliwia mi dostęp do najnowszych trendów i narzędzi związanych z rozwojem biznesu oraz wymianę doświadczeń z innymi specjalistami.

Jako certyfikowany coach o tytule Certyfikowany Coach Praktyk Life & Business Coaching, skupiam się na pomaganiu ludziom w doskonaleniu siebie i swoich organizacji. Moim celem jest wspieranie klientów w definiowaniu celów, tworzeniu planów działania i skutecznym wdrażaniu ich. Oprócz tego, jestem zaangażowana w działania na rzecz rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw jako członkini zarządu Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dążę również do uzyskania indywidualnej akredytacji EMCC Poland, co pozwoli mi jeszcze lepiej służyć jako mentor biznesowy.

large_grzegorz_wroblewski.png Grzegorz Wróblewski

Pomagam firmom maksymalizować wartość wdrażanego oprogramowania poprzez realizację wysokiej jakości analiz. Moje drugie imiona to jakość i pracowitość. Stosuję różne techniki analizy dobrane do warunków projektowych. Lubię zdobywać wiedzę, doświadczenie i wdrażać je w praktyce. Wiedzę z zakresu inżynierii wymagań i analizy zdobywam i potwierdzam zdając certyfikaty takie jak CPRE czy CCBA. Lubię modelować wymagania, domenę biznesową i projektować oprogramowanie przy użyciu UML i BPMN w Sparx Enterprise Architect. Formalnie jestem Starszym Analitykiem Biznesowo-Systemowym, a nieformalnie entuzjastą analizy biznesowej i systemowej. Kieruję się maksymą „Im lepsza analiza, tym lepsze oprogramowanie”. Projektowo pracowałem w branży bankowej, ubezpieczeniowej, energetyce. Realizowałem projekty integracyjne lub frontendowe z wykorzystaniem metodyk zwinnych i kaskadowych.

large_weronika_wierzbicka.png Weronika Wierzbicka

Jestem Analitykiem z około 6 letnim stażem w branży farmaceutycznej oraz wyrobów medycznych. Byłam i jestem zaangażowana w projekty o róznym czasie trwania oraz stopniu skomplikowania. Nadal lubię to co robię. Cierpliwość ćwiczę układając puzzle.

large_magdalena_stras.png Magdalena Straś

Analityk biznesowy / Lead / Process Manager z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie analizy biznesowej, zarządzania, modelowania i usprawniania procesów oraz wspierania zmiany, w kraju i za granicą, w tym również w trybie zdalnym. Od 2022 r. aktywnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem podczas autorskich kursów prowadzonych w LABA Polska. Jej pasją jest praca w międzynarodowym środowisku, w kompleksowych, innowacyjnych kontekstach biznesowych oraz wspieranie odpowiedzialności i współpracy w zespołach.

large_ewelina_bucholc_-_wojcik.png Ewelina Bucholc - Wójcik

Z wykształcenia ekonomistka i finansistka pracująca od 6 lat w zawodzie, a z serduszka coachyni i mentorka. Coaching pierwszy raz pojawił się w moim życiu gdy zostałam TL w korporacji. Współpraca i budowanie zespołu księgowego w korporacji było dla mnie dużym wyzwaniem do którego nie do końca zostałam przygotowana przez firmę. W tamtym momencie zaczęłam szkolić się sama oraz przygotowywać sobie jednocześnie swoich sukcesorów w zespole. Zrozumiałam wtedy że potrzebuję czegoś więcej i że to nie do końca moja droga. Ostatecznie, jak to się bardzo często zdarza to czego chciałam nie było tym czego potrzebowałam. Życie poprowadziło mnie w stronę roli w której mogę faktycznie wykorzystywać swoje naturalne predyspozycje takie jak empatia, komunikacja i budowanie relacji z ludźmi przy zachowaniu podejścia skoncentrowanego na faktach. Od momentu gdy rozpoczęłam pracę coachinową sama ze sobą oraz na studiach moje życie, relacje z bliskimi mi osobami i moja relacja z samą sobą zmieniły się diametralnie. Zaczęłam realizować swoje marzenia, a strach, ograniczające przekonania stały się jakby mniejsze. Jestem coachynią zrzeszoną w EMCC. Już w Lipcu sfinalizuję również proces certyfikacji w EMCC oraz otrzymam oficjalnie dyplom. Talenty Gallupa takie jak Empatia, Komunikacja, Rozwijanie innych, Elastyczność i Czar oraz FRIS'owy styl działania Działacz pomagają mi pracować z moimi klientami w efektywny sposób.

 


Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Programu Mentoringowego IIBA Poland, prosimy o kontakt pod adresem mentoring@poland.iiba.org.

Czekamy na wiadomość od Ciebie!