For Mentors/Informacje dla Mentorów

edycja_10.png

zrzut_ekranu_2023-06-1_o_21.26.14.png
 

Jakie czekają na Ciebie korzyści w roli Mentora?

 • Nauczysz się i doświadczysz czegoś nowego
 • Będziesz mieć okazję do refleksji
 • Zyskasz okazja na rewizję swoich poglądów i sposobu zarządzania
 • Dostaniesz szansę, by stać się bardziej świadomym poglądów innych na temat zarządzania, organizacji itp, (źródło kwestionowania własnego myślenia)
 • Dostaniesz szansę poszerzenia swojej perspektywy i poznania innych
 • Dostaniesz szansę, aby odkryć i pracować z przyszłościowymi talentami
 • Wyjaśnisz pojęcia dobrych praktyk innym, może to się przyczynić do wzmocnienia ich w mojej pracy
 • Zyskasz okazję do dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem
 • Dostaniesz szansę aby stawiać wyzwania i być stawianym przed wyzwaniami
 • Duma z osiągnięć Mentee,
 • Mozliwość uczenia się nowych sposobów rozwijania innych

 

Jakie czekają na Ciebie role i obowiązki w roli Mentora?

 • Organizacja spotkań z Mentee zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
 • Nawiązywanie i budowanie dobrych relacji,
 • Ustalenie zasad i przestrzeganie ich,
 • Zarządzanie czasem,
 • Zidentyfikowanie potrzeb Mentee i ustalenie priorytetów (mając na względzie dobro Mentee),
 • Poprawianie zakresu wiedzy i umiejętności Mentee,
 • Dzielenie się szerszą perspektywą odnośnie organizacji, kultury, strategii,
 • Pomaganie Mentee w wyrażaniu swoich aspiracji i następnie wykorzystanie ich potencjału,
 • Zachęcanie Mentee do sporządzenia ich własnego planu rozwoju osobistego,
 • Przekazanie kontaktów/sieci kontaktów, z których mogliby w przyszłości dalej korzystać,
 • Dostrzeganie i celebrowanie osiągnięć,
 • Stawianie czoła oraz zastanawianie się nad pozytywnymi oraz negatywnymi zachowaniami/działaniami,
 • Zachęcanie Mentee do myślenia wykraczającego poza to, co oczywiste,
 • Przypominanie o angażowaniu bezpośredniego przełożonego Mentee w jak największym stopniu,
 • Zachęcanie i motywowanie Mentee,
 • Zapewnienie poufności zgodnie z tym co zostało ustalone z Mentee,
 • Weryfikowanie postępów w regularnych odstępach czasu,
 • Rozpoznanie kiedy relacja powinna się zakończyć,
 • Kontrolowanie emocji w trakcie zakończenia formalnych relacji,
 • Utrzymywanie kontaktu poza formalnymi relacjami/wykazywanie stałego zainteresowania,
 • Otwartość i szczerość zawsze w każdych okolicznościach,
 • Nie rozmawianie o Mentee z jego bezpośrednim przełożonym (jeśli nie zostało to wcześniej ustalone z Mentee),
 • Udzielanie rad odnośnie dostępności innych form wsparcia (wykraczających poza własne kompetencje) np. counselling.

 

7 Rodzajów pomocy Mentora

Zmiana kontekstu

 • Pomaga podopiecznemu wyobrazić sobie pozytywną przyszłość lub rezultat,
 • Pomaga podopiecznemu wyobrazić sobie wartościowe cele np.: („zostać menedżerem”) i inspiruje go, aby do nich dążył,
 • ​Sprawdza poziom zaangażowania Mentee w realizację jego celów.

 Słuchanie

 • Jest gremium doradczym - zadaje pomocne i trudne pytania,
 • Słucha z szacunkiem (zapewnia wysłuchanie, ale nie daje pustych rad),
 • Słucha empatycznie (werbalne/niewerbalne zachowania, które pokazują szczere zainteresowanie).

Identyfikacja uczuć

 • Pomaga podopiecznemu zidentyfikować motywatory sukcesu,
 • Słucha nie tylko słów, ale także kontekstu - mentorzy muszą wykryć emocje i uczucia i odpowiedzieć na nie odpowiednio
 • ​Wzmacnia wiarę w pozytywny potencjał.

Produktywna konfrontacja

 • Omawia negatywne zachowanie bez osądzania i / lub niewłaściwych decyzji,
 • Rozpoznaje powtarzalne wzorce negatywnych zachowań i doradza jak je zmienić
 • Umożliwia konfrontację negatywnych postaw, zachowań i planów bez bycia destrukcyjnym,
 • ​Zapewnia wgląd w strategie i zachowania nieproduktywne.

Zapewnienie odpowiednich informacji

 • Oferuje nie osądzającą, delikatną odpowiedź - zapewnia profesjonalne doradztwo
 • Prezentuje różne punkty widzenia, aby dokonać bardziej dogłębnej analizy
 • ​W razie potrzeby, proponuje możliwe rozwiązania lub źródła pomocnych informacji.

Deleguje kompetencje i daje uprawnienia

 • Wzmacnia w Mentee pewność poprzez delegowanie,
 • Identyfikuje / kreuje dla nich nowe możliwości kształcenia,
 • ​Składa oświadczenia, które zachęcają do osobistych działań zmierzających do spełnienia 3 wymienionych celów.

Zachęca do poszukiwania możliwości

 • Pomaga Mentee rozważyć wiele opcji poza tymi oczywistymi i wypróbowanymi.

 


Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Programu Mentoringowego IIBA Poland, prosimy o kontakt pod adresem mentoring@poland.iiba.org.

Czekamy na wiadomość od Ciebie!