FOR MENTEES/Informacje dla Mentee

 edycja_10.png
zrzut_ekranu_2023-06-1_o_21.31.46.png

Jakie czekają na Ciebie korzyści w roli Mentee?

 • Będziesz mieć kogoś z kim się możesz się podzielić problemem (innym niż własnym Menedżerem) w trudnej sytuacji,
 • Będziesz mieć kogoś, kto wierzy we Ciebie i Twoje zdolności,
 • Będziesz mieć pomoc w ustaleniu i zrozumieniu, czego chcesz od życia i pracy,
 • Pomoc w rozwinięciu większej pewności siebie,
 • Nauczysz się radzenia sobie w formalnej i nieformalnej strukturze organizacji,
 • Będziesz pracować nad taktycznym zarządzaniem relacjami z innymi ludźmi,
 • Wzrośnie Twój komfort w kontaktach z ludźmi z nieznanych środowisk,
 • Nauczysz się komunikowania  z  pracownikami na wyższych stanowiskach,
 • Nauczysz się nadawać sens wiadomościom zwrotnym od innych i podejmować decyzje, jak sobie z nimi radzić,
 • Dostaniesz możliwość zakwestionowania sposobu myślenia organizacji, a także kwestionowania swojego podejścia
 • Będziesz mieć możliwość otrzymania porady zawodowej (i ewentualnego wzmocnienia),
 • Zyskasz wgląd w procesy zarządzania,
 • Będziesz mieć kogoś jako „sumienie i przewodnika”,
 • Dostaniesz większe możliwości, aby tworzyć sieć kontaktów w organizacjji

Jakie czekają na Ciebie role i obowiązki w roli Mentee?
 

 • Spotykanie się z Mentorem zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
 • ​Zdefiniowanie i ustalenie z Mentorem wzajemnych oczekiwań wobec waszej relacji,
 • Ustalenie w jaki sposób najlepiej kierować ustalonymi zasadami obowiązującymi w relacji (to Mentee posiada kontrolę),
 • Zaangażowanie się w wypełnianie zadań mających na celu rozwój osobisty tj. tworzenie PDP (planu rozwoju osobistego),
 • Korzystanie z innych źródeł wsparcia i informacji stosownie do potrzeb
 • Dzielenie się otwarcie informacjami odnośnie swoich mocnych stron, potrzeb rozwoju, ambicji itd. z Mentorem,
 • Podejmowanie odpowiedzialności za sporządzenie własnego planu rozwoju osobistego,
 • Podejmowanie odpowiedzialności za odpowiedni kontakt z przełożonym odnośnie swojego rozwoju,
 • Inicjowanie swojego własnego rozwoju i wykorzystywanie możliwości nauki,
 • Otwartość i szczerość,
 • Przestrzeganie poufności w takim zakresie jak zostało to ustalone z mentorem,

 


Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Programu Mentoringowego IIBA Poland, prosimy o kontakt pod adresem mentoring@poland.iiba.org.

Czekamy na wiadomość od Ciebie!