FEES/ Opłaty

edycja_10.png
 

Chcielibyśmy poinformować Cię, że udział w naszym programie dla Mentee jest odpłatny.
Chcemy jednak podkreślić, że wszyscy nasi mentorzy, trenerzy oraz organizatorzy pracują w ramach pro bono, nie pobierając wynagrodzenia za swoje zaangażowanie, a pobierane opłaty przeznaczone są w pełni na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie opłat? Naszym głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości i profesjonalizmu w ramach naszego programu mentoringowego. Opłaty, jakie pobieramy, są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją takiego przedsięwzięcia. Dotyczą one m.in. logistyki, materiałów edukacyjnych, infrastruktury technologicznej, a także innych elementów niezbędnych do zapewnienia efektywnego i wartościowego doświadczenia mentoringowego.

Ważne jest zrozumienie, że nasz zespół mentorów i organizatorów pracuje całkowicie pro bono. Ich zaangażowanie jest w pełni wolontariackie, wynikające z pasji do mentoringu i chęci wspierania rozwoju uczestników. To dzięki ich oddaniu i kompetencjom możemy zapewnić wysoki poziom jakości i indywidualizację naszych programów mentoringowych.

Zachęcamy Cię do zrozumienia, że wprowadzenie opłat jest nieodzowne, aby utrzymać naszą incjatywę na odpowiednim poziomie. Jesteśmy przekonani, że koszty, jakie ponosisz, zostaną odpowiednio zainwestowane w Twoje doświadczenie mentoringowe i przyczynią się do Twojego rozwoju osobistego i zawodowego.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące opłat lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat naszego programu, zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!

 

Opłaty

  • CZŁONKOWIE IIBA - 197 ZŁ 
  • POZOSTALI UCZESTNICY - 997 ZŁ
  • OPŁATA WNOSZONA JEST DO DNIA 25.07.2023 R. - PO DECYZJI O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROGRAMU

 

 


Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Programu Mentoringowego IIBA Poland, prosimy o kontakt pod adresem mentoring@poland.iiba.org.

Czekamy na wiadomość od Ciebie!